Hvem er vi?

Plot Konsultation er en uddannelses- og kunsulentvirksomhed som drives af psykolog Magnus J. Brammer. 

Herudover er der tilknyttet eksterne konsulenter som benyttes i det omfang det kræves i den enkelte opgave.

MAGNUS J. BRAMMER

Tekst på vej.​

Klik på billedet for at læse CV.

SOFIE REITER

Jeg er uddannet psykolog fra Københavns Universitet fra 2013. Jeg har især arbejdet med samtaler med unge og voksne. Jeg har derudover arbejdet med børn og unge, og hvordan man bedst muligt sikrer en god udvikling og skolegang.

Jeg er optaget af, hvad der opleves som hjælpsomt for den enkelte og metodeudvikling af samtalepraksis generelt. De seneste år jeg har haft fokus på narrative praksis, hvor man blandt andet i samtalen forsøger at komme tættere på dét, der er vigtigt. Jeg har blandt andet arbejdet med mennesker, der kæmper med depression, angst, sorg, stress, pårørerendeproblematikker, studerende og meget mere. 

Klik på billedet for at læse CV.

SIGNE BAAKE-HANSEN

Jeg arbejder som psykolog i en pædagogisk psykologisk rådgivning, hvor jeg rådgiver og hjælper børn og unge, og som klinisk psykolog, hvor jeg har samtaler med unge.

​​

Jeg har god erfaring med gennem samtaler at hjælpe børn og unge med at finde mening og sammenhæng i deres liv, og gennem rådgivning at hjælpe forældre og lærere med at understøtte børn og unges trivsel og udvikling. 

De sidste par år har jeg ydermere været optaget af at skabe udviklingsmuligheder for børn og unge med psykiatriske diagnoser, samt forholdet mellem kropslige og psykiske reaktioner. 

Klik på billedet for at læse CV.

CECILIE H. HØXBROE

Jeg arbejder som psykolog i et Familiehus, hvor jeg laver familieterapeutiske forløb med forældre, børn, unge og netværket omkring. Herudovr arbejder jeg som klinisk psykolog, hvor jeg har samtaleforløb med voksne og unge.

Jeg er i mit arbejde optaget af at skabe de bedste udviklings- og handlemuligheder for de børn, unge og voksne jeg møder. Jeg har god erfaring med at udfolde og udfordre negative og fastlåsende forståelser, der ofte spænder ben for nye veje at gå. Mit faglige fokus er rettet mod at udvikle oplevelsen af at kunne handle i eget liv i overensstemmelse med de ønsker og håb man kunne have for sig selv og sine nærmeste. Jeg har i det seneeste år beskæftiget mig med en bred vifte af problematikker som angst, stress, depression og selværds- og identitetesproblematikker.

Klik på billedet for at læse CV.

ELLI KAPPELGAARD

Tekst på vej.​

Klik på billedet for at læse CV.

Eksterne konsulenter

ANNE STÆRK

Jeg har siden 2005 beskæftiget mig indgående med terapi. Jeg arbejder som klinisk psykolog, er optaget af at udvikle terapeutiske metoder og underviser andre terapeuter og behandlere i samtalepraksis.

Jeg har gode erfaringer med gennem samtaler at hjælpe voksne, der slås med bl.a. stress, depression, angst, selvværdsproblematikker, traumer, spise-problematikker, og de sidste år har jeg desuden haft et fagligt fokus på samtaler med unge. Derudover har jeg specialiseret mig i arbejdet som konsulent, som er oppe i tiden fx i PPR og i det specialpædagogiske felt.

Klik på billedet for at læse CV.

ANNE STÆRK

Tekst på vej

Klik på billedet for at læse CV.

SUSANNE KAASTRUP

Tekst på vej

Klik på billedet for at læse CV.

​AKTUELLE UDDANNELSER OG NYHEDER

Plot 2. årige lederuddannelse

Læs mere

Coachinggruppe for ledere

Læs mere

Hjælp til selvmordstanker

Læs mere

Bogudgivelse: Narrativ ledelsespraksis

Læs mere

Adresseoplysninger

Plot Konsultation

Strandvejen 102B, 2.sal

2900 Hellerup

Har du nogle spørgsmål?

Telefon: 30 82 81 26

E-mail: Info@plotkon.dk

​CVR: 27459370

Datasikkerhed

Ifølge loven har jeg tavshedspligt. Skulle nogen spørge, om du er min klient, kan jeg alene oplyse, at det kan jeg ikke udtale mig om.. LÆS MERE HER