​Telefon: +45 30 82 81 26

​E-mail: info@plotkon.dk

Bogudgivelse: Narrativ ledelsespraksis

Hvad har du set din medarbejder gøre for nylig, som overraskede dig positivt? Hvordan kan du bruge denne observation i din ledelse? Hvad bliver din medarbejder ved med at sige om sig selv, som bliver en hindring for ham i hans job? Ved du, hvem der har betydet noget for din medarbejder i hendes professionelle udvikling?

Alt for mange medarbejdere overlades til sig selv i deres opgaveløs-ning og samarbejde med kolleger. De får i bedste fald at vide af deres leder, hvad der forventes af dem og bliver sidenhen evalueret på deres performance. Men medarbejderen står i stampe og bliver ikke dygtige-re.

Denne bog gør lederen i stand til at møde og afhjælpe de personlige problemer og vanskeligheder, medarbejderen oplever, og samtidig spotte og dyrke de ønskværdige handlinger, det enkelte menneske også foretager sig.
Den narrative samtalepraksis er udviklet i det terapeutiske rum, men har vist sig yderst relevant for professionelle, som arbejder i organisatoriske sammenhænge. Denne bog skaber således broen fra narrativ terapi til narrativ ledelsespraksis og gør det muligt for lede-ren i personaleledelsen at bruge det forandringspotentiale, der ligger i den narrative praksis, til at skabe udvikling og resultater for medarbejdere.
Bogen er bygget op omkring konkrete samtaletekniske greb – kaldet samtalekort – og via konkrete eksempler fra lederen Mads’ daglige ledelsessituationer vises vejen til den praktiske anvendelse af narrativ ledelsespraksis. Den narrative ledelses samtalekort er guidelines til, hvordan lederen kan styre samtaler intentionelt, så medarbejderen støttes i sin opgaveløsning, og der skabes en sammen-hæng mellem strategi, personlige værdier, handlinger og ”outcome” i virksomheden.

Kontakt Plot Konsultation

Søborg Torv 12

2860 Søborg, Danmark

Telefon: 30 82 81 26

E-mail: info@plotkon.dk

Skriv til os​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt