​Coachinggruppe for mellemledere

Denne coachinggruppe henvender sig til mellemledere, der ønsker sparring, supervision eller coaching i forhold til egen rolle, position og opgave som leder.

Mellemlederen befinder sig meget ofte i en kompleks position med mange bolde i luften, mange interesser på spil, og mange hensyn der skal tages. Som mellemleder skal du både forholde dig til medarbejdernes ønsker og krav og på samme tid de ønsker og krav der kommer fra din egen chef. Samtidig kan der være påvirkninger fra lederkollegaer på samme niveau som dig, som du skal respondere på.

Denne coachinggruppe gør det muligt for dig at få direkte sparring og input i forhold til din egen ledelsessituation. Du vil få mindst 2 personlige samtaler i gruppen og derudover få inspiration fra andre ledere i lignende situation og position som du selv befinder dig i, som deltager i det reflekterende / bevidnende team.

Gruppen vil samtidig kunne danne grundlaget for at etablere et ledernetværk, hvor du i fremtiden vil kunne hente inspiration og sparring.​

Deltagere:

6-10 deltagere.

Gruppen henvender sig til mellemledere, der som minimum har lederuddannelse på diplomledelsesniveau. Der kan i særlige tilfælde gives dispensation.

Gruppens facilitator:

Magnus J. Brammer, Cand.psych., MA Org. Psych., Direktør i Plot Konsultation

Sted: Københavns omegn (sted oplyses senere).

Pris for forløbet: 15.000,- + moms inkl. te/kaffe og kage.

Omfang: 10 eftermiddage á 4 timer.

Datoer:

Alle dage er torsdage, kl. 13.00 – 17.00:

2016: 27. oktober, 24. november og 15. december.

2017: Oplyses senere

Adresseoplysninger

Plot Konsultation

Strandvejen 102B, 2.sal

2900 Hellerup

Har du nogle spørgsmål?

Telefon: 30 82 81 26

E-mail: Info@plotkon.dk

​CVR: 27459370

Datasikkerhed

Ifølge loven har jeg tavshedspligt. Skulle nogen spørge, om du er min klient, kan jeg alene oplyse, at det kan jeg ikke udtale mig om.. LÆS MERE HER