Netværk for Ledere af PPR

Netværket starter i september 2022​

Som medlem af netværket af PPR-ledere får du mulighed for at sparre med andre ledere i samme situation som dig selv. Du bliver inspireret, får nye ideer og netværket af andre professionelle ledere vil bidrage med faglige kompetencer til dit arbejde i en kompleks hverdag med store ledelsesmæssige udfordringer.

Netværket her består af ledere for specialister, typisk psykologer, talehørekonsulenter, specialpædagoger og andre faggrupper med højt specialiserede kompetencer. Det stiller store krav til ledere i denne position i forhold til at kunne navigere og understøtte medarbejderne i deres daglige og faglige arbejde. I dette netværk vil du møde ligestillede, som kender til din hverdag, og som du vil kunne udveksle erfaringer med, samt få og give sparring til og med. Du vil få et netværk, som du vil kunne trække på i forbindelse med daglige opgaver og udfordringer.

Netværket ledes og faciliteres af psykolog Magnus J Brammer, der dels vil lede de fysiske møder og dels facilitere, at deltagerne deler dagligdags udfordringer i det onlineunivers, som deltagerne får adgang til. Herudover vil der være gæsteoplægsholdere, som vil tale ind i det tema netværket har ønsket.

Hvert netværksmøde vil have et tema, som besluttes af deltagerne på det første møde.​

Eksempler på temaer:

 • Motivation af den enkelte medarbejder.
 • Selvledelse
 • Samarbejde på tværs af forskellige fagligheder i PPR-teamet
 • Understøttelse af den faglige udvikling hos specialister.

Målgruppe

·​Netværket optager ledere af PPR-enheder eller tilsvarende. Du behøver ikke have psykolog-baggrund, men kan have anden faglig baggrund.

Omfang og Praktik

 • Forløbet består af fire fysiske møder samt to onlinemøder af tre timers varighed pr. år.
 • Møderne holdes sen eftermiddag fra kl. 15 – 18.
 • De fysiske møder afholdes så vidt muligt på deltagernes arbejdspladser, så deltageren får kendskab til hinandens hverdagskontekst.
 • Deltagerne får adgang til et onlineforum, som de kan benytte til vidensdeling mm.
 • Netværksgruppen er et fortroligt og forpligtende rum med 15-20 deltagere.
 • Netværket er fuldt faciliteret.
 • Datoer:​ Starter i september. Datoer kommer snarest.
 • Pris: 5000,- Kr. + moms. Der gives 10% rabat pr. person ved samtidig tilmelding af 2 personer eller flere personer.

Vil du vide mere, kan du skrive direkte til Magnus på magnusbrammer@gmail.com eller ringe på telefon 30828126.  ​​

Tilmeld dig her

Adresseoplysninger

Plot Konsultation

Strandvejen 102B, 2.sal

2900 Hellerup

Har du nogle spørgsmål?

Telefon: 30 82 81 26

E-mail: Info@plotkon.dk

​CVR: 27459370

Datasikkerhed

Ifølge loven har jeg tavshedspligt. Skulle nogen spørge, om du er min klient, kan jeg alene oplyse, at det kan jeg ikke udtale mig om.. LÆS MERE HER