Netværk for Ledende Psykologer

 ​

Netværket starter i september 2022​

Som medlem af netværket af Psykologledere får du mulighed for at sparre med andre ledere i samme situation som dig selv. Du bliver inspireret, får nye ideer og netværket af andre professionelle ledere vil bidrage med faglige kompetencer til dit arbejde i en kompleks hverdag med store ledelsesmæssige udfordringer.

Netværket her består af ledere fra mange forskellige dele af den offentlige forvaltning, institutioner, projekter mm. I dette netværk vil du både møde ligestillede, som kender til din hverdag, og ledere der sidder i helt andre positioner end din. Det betyder at ** som du vil kunne udveksle erfaringer med, samt få og give sparring til og med. Du vil få et netværk, som du vil kunne trække på i forbindelse med daglige opgaver og udfordringer.

Netværket ledes og faciliteres af psykolog Magnus J Brammer, der dels vil lede de fysiske møder og dels facilitere, at deltagerne deler dagligdags udfordringer i det onlineunivers, som deltagerne får adgang til. Herudover vil der være gæsteoplægsholdere, som vil tale ind i det tema netværket har ønsket.

Hvert netværksmøde vil have et tema, som besluttes af deltagerne på det første møde.​

Eksempler på temaer:

 • Motivation af den enkelte medarbejder.
 • Selvledelse
 • At lede i en politisk organisation.
 • Understøttelse af den faglige udvikling hos specialister.

Målgruppe

·​Netværket optager psykologer, der er ledere af andre institutioner end PPR-enheder.​

Omfang og Praktik

 • Forløbet består af fire fysiske møder samt to onlinemøder af tre timers varighed pr. år.
 • Møderne holdes sen eftermiddag fra kl. 15 – 18.
 • De fysiske møder afholdes så vidt muligt på deltagernes arbejdspladser, så deltageren får kendskab til hinandens hverdagskontekst.
 • Deltagerne får adgang til et onlineforum, som de kan benytte til vidensdeling mm.
 • Netværksgruppen er et fortroligt og forpligtende rum med 15-20 deltagere.
 • Netværket er fuldt faciliteret.
 • Datoer:​ Start i september. Datoer kommer snarest
 • Pris: 8000,- Kr. + moms. Der gives 10% rabat pr. person ved samtidig tilmelding af 2 personer eller flere personer. Earlybird-rabet gives inden 1. juni. Her er prisen 6.800,- Kr. + moms.

Vil du vide mere, kan du skrive direkte til Magnus på magnusbrammer@gmail.com eller ringe på telefon 30828126.


Tilmeld dig her

Adresseoplysninger

Plot Konsultation

Strandvejen 102B, 2.sal

2900 Hellerup

Har du nogle spørgsmål?

Telefon: 30 82 81 26

E-mail: Info@plotkon.dk

​CVR: 27459370

Datasikkerhed

Ifølge loven har jeg tavshedspligt. Skulle nogen spørge, om du er min klient, kan jeg alene oplyse, at det kan jeg ikke udtale mig om.. LÆS MERE HER