Netværk for Ledende Psykologer

 ​

Netværket starter 24. oktober 2022​

Bliv medlem af dette netværk, og bliv opdateret på din viden om ledelse fra eksperter indenfor ledelsesfeltet, og få samtidig mulighed for at sparre med ligestillede ledere, som har samme psykologfaglige baggrund som dig.

Som medlem af netværket af Psykologledere får du mulighed for at sparre med andre ledere i samme situation som dig selv. Du bliver inspireret, får nye ideer og netværket af andre professionelle ledere vil bidrage med faglige kompetencer til dit arbejde i en kompleks hverdag med store ledelsesmæssige udfordringer.

Netværket her består af ledere fra mange forskellige dele af den offentlige forvaltning, institutioner, projekter mm. I dette netværk vil du både møde ligestillede, som kender til din hverdag, og ledere der sidder i helt andre positioner end din. Det betyder at ** som du vil kunne udveksle erfaringer med, samt få og give sparring til og med. Du vil få et netværk, som du vil kunne trække på i forbindelse med daglige opgaver og udfordringer.

Netværket ledes og faciliteres af psykolog Magnus J Brammer, der dels vil lede de fysiske møder og dels facilitere, at deltagerne deler dagligdags udfordringer i det onlineunivers, som deltagerne får adgang til. Herudover vil der være gæsteoplægsholdere, som vil tale ind i det tema netværket har ønsket.

Hvert netværksmøde vil have et tema, som besluttes af deltagerne på det første møde.​

Eksempler på temaer:

 • Motivation af den enkelte medarbejder.
 • Selvledelse
 • At lede i en politisk organisation.
 • Understøttelse af den faglige udvikling hos specialister.

Målgruppe

·​Netværket optager psykologer, der er ledere af andre institutioner end PPR-enheder.​

Omfang og Praktik

 • Forløbet består af fire fysiske møder samt to onlinemøder af tre timers varighed pr. år.
 • Møderne holdes sen eftermiddag fra kl. 15 – 18.
 • De fysiske møder afholdes så vidt muligt på deltagernes arbejdspladser, så deltageren får kendskab til hinandens hverdagskontekst.
 • Deltagerne får adgang til et onlineforum, som de kan benytte til vidensdeling mm.
 • Netværksgruppen er et fortroligt og forpligtende rum med 15-20 deltagere.
 • Netværket er fuldt faciliteret.
 • Datoer:​ 24. oktober, 30. november, 5. januar (online), 7. marts, 20. april (online) samt 7. juni.
 • Pris: 8000,- Kr. + moms. Der gives 10% rabat pr. person ved samtidig tilmelding af 2 personer eller flere personer.

Vil du vide mere, kan du skrive direkte til Magnus på magnusbrammer@gmail.com eller ringe på telefon 30828126.


Tilmeld dig her

Adresseoplysninger

Plot Konsultation

Strandvejen 102B, 2.sal

2900 Hellerup

Har du nogle spørgsmål?

Telefon: 30 82 81 26

E-mail: Info@plotkon.dk

​CVR: 27459370

Datasikkerhed

Ifølge loven har jeg tavshedspligt. Skulle nogen spørge, om du er min klient, kan jeg alene oplyse, at det kan jeg ikke udtale mig om.. LÆS MERE HER