Netværk for Familieterapeuter

Netværket starter i september 2022​

Bliv medlem af dette netværk, og få løbende faglig inspiration fra eksperter indenfor feltet. Hver mødegang vil indeholde et foredrag eller andet faglig oplæg, som vil give dig et fagligt boost til din hverdag.

Indhold

Som medlem af netværket af familieterapeuter bliver du en del af et stærkt fællesskab, hvor du får du mulighed for at sparre med andre professionelle i samme situation som dig. Du bliver inspireret af en udefra kommende oplægsholder, får nye ideer og netværket af andre professionelle familieterapeuter vil bidrage med faglige kompetencer til dit arbejde med spændende og udfordrende problemstillinger såvel fagligt som personligt.

Netværket består af fagligt kompetente familieterapeuter og andre praktikere, som har samme efteruddannelse som dig fra professionshøjskolen eller tilsvarende stærke faglige baggrund. Netværket er det sted, hvor du kan hente inspiration ift. dine komplekse og alsidige arbejdsopgaver, som også kan give store udfordringer, frustrationer og måske endda tvivl og usikkerhed.

Netværket er et fortroligt og trygt rum, hvor man vil kunne dele sine overvejelser med ligesindede, med henblik på at gå styrket og inspireret tilbage til sin dagligdag. Hver mødegang har et tema, og du kan som medlem få indflydelse på de temaer der kredses omkring på mødegangene. 

Magnus Brammer vil facilitere netværket. Derudover vil der både være eksterne og/eller interne oplægsholdere på netværksmøderne. Som en ekstra inspiration, vil der være mulighed for at overvære en livesamtale, med efterfølgende metodiske refleksioner.​

De første temaer for mødegangene er nu på plads:

 • Første mødegang 6/9 bliver det overordnede tema: Hvordan bidrager narrativ terapi til at styrke mentaliseringen hos klienten? Mødegangen bliver krydret med en livesamtale med efterfølgende refleksioner omkring de metodiske perspektiver koblet op på temaet for mødegangen.
 • Anden mødegang 5/12:  May Scharling, som er familieterapeut og supervisor, kommer og holder oplæg om inddragelse af kroppens respons i samtalen, og i synet på emotioner som den umiddelbare og instinktive orientering i forhold til fortolkning og forståelse af oplevelser og omverdenen - og hvordan dette influerer afgørende på personens meningsdannelse og narrativer.
 • Tredje mødegang 21/2:
 • Fjerde mødegang 8/5:

Målgruppe

Netværket optager praktikere/familieterapeuter der har gennemført uddannelsen til Familieterapeut (reflekterende praktiker) på Professionshøjskolen Metropol / Københavns Professionshøjskole, samt familieterapeuter der har tilsvarende efteruddannelse og/eller erfaring. 

Omfang og Praktik

 • Forløbet består af fire fysiske møder
 • Man bliver del af et online-community med spændende muligheder for faglig inspiration og sparring.
 • Møderne holdes på eftermiddage fra kl. 15 – 18.
 • Møderne afholdes i København eller Københavns Omegn. Stedet oplyses senere.
 • Netværksgruppen er et fortroligt og forpligtende rum med min. 20 – maks. 40 deltagere.
 • Netværket er fuldt faciliteret.
 • Prisen for deltagelse i netværket er 2.500,- kr. + moms. Ved tilmelding af 2 eller flere personer på samme tid gives 10% rabat pr. person.  Prisen for studerende er 1500,- Kr.
 • ​Tilmeldingsfrist: 1. september. Efter tilmeldingsfristen trækkes der lod om et gratis medlemsskab blandt de tilmeldte.
 • STARTDATO: 6. september kl. 15

Vil du vide mere, kan du skrive direkte til Magnus på magnusbrammer@gmail.com eller ringe på telefon 30828126.​


Tilmeld dig her​

Adresseoplysninger

Plot Konsultation

Strandvejen 102B, 2.sal

2900 Hellerup

Har du nogle spørgsmål?

Telefon: 30 82 81 26

E-mail: Info@plotkon.dk

​CVR: 27459370

Datasikkerhed

Ifølge loven har jeg tavshedspligt. Skulle nogen spørge, om du er min klient, kan jeg alene oplyse, at det kan jeg ikke udtale mig om.. LÆS MERE HER