​Konflikthåndtering på arbejdspladsen

Når uenigheder, misforståelser eller forskelligheder i virksomheder, afdelinger og teams bliver til fastlåste konflikter kan der være brug for hjælp udefra.

Plot konsultation tilbyder konflikthåndtering ud fra et narrativt og systemisk perspektiv. Det betyder at vi ser konflikter som et udtryk for stort engagement blandt de involverede parter, og at konflikter altid har et potentiale til at blive til et nyt og mere konstruktivt samarbejde. 

Konflikter på arbejdspladen bliver taget seriøst

Ydermere betyder det, at vi tager alle i konfliktsituationer alvorligt og lytter altid til alles perspektiver, synspunkter og intentioner. Det betyder også at vi udfordrer de enkelte parter til at tænke ud over de opfattelser og konklusioner, som kan være med til at fastholde konfliktsituationen. Dermed skabes der grobund for, at konflikten opløses.

Vi gør et stort arbejde ud af at lave et forløb med den enkelte virksomhed, som passer til den situation og den gruppe / de medarbejdere, som er involveret i konfliktsituationen. Det betyder, at hvert enkelt konflikthåndteringsforløb har sin egen struktur og sin egen proces, frem for at følge en fast skabelon.​

Den proces vi sætter i gang i forbindelse med håndteringen af konflikter vil som regel strække sig over et tidsrum, der planlægges i samarbejde med ledelse og medarbejdere samt eventuelt andre involverede parter. Vores erfaring er, at det kræver tid til refleksion over tid, for at de enkelte parter kan flytte sig.

Konsulenterne i Plot Konsultation er alle psykologer, har en stærk faglig profil, og har alle erfaring med håndtering af konflikter i forskellige sammenhænge. Vi sammensætter konflikthåndterings-teamet ud fra den enkelte opgave.

Kontakt os i dag og hør mere

Vi har en høj faglig standard og etik, og gør en dyd ud af at følge processen til dørs, så der skabes konstruktive forandringer for alle implicerede parter.

Kontakt os på e-mail info@plotkon.dk eller på telefon 30 82 81 26, så kommer vi gerne ud til et indledende møde.​

Adresseoplysninger

Plot Konsultation

Strandvejen 102B, 2.sal

2900 Hellerup

Har du nogle spørgsmål?

Telefon: 30 82 81 26

E-mail: Info@plotkon.dk

​CVR: 27459370

Datasikkerhed

Ifølge loven har jeg tavshedspligt. Skulle nogen spørge, om du er min klient, kan jeg alene oplyse, at det kan jeg ikke udtale mig om.. LÆS MERE HER